HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

VINASME tổ chức Lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2020 của cụm kinh tế

10:03:47 06/03/2020
DNVN - Sáng 05/3/2020, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và ký kết Giao ước thi đua của cụm kinh tế năm 2020. Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Phạm Huy Hùng - Phó Chủ tịch VINASME chủ trì hội nghị.
 
Tham dự hội nghị còn có đại diện các tổ chức thành viên khối kinh tế thuộc MTTQ Việt Nam gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh, Liên minh HTX Việt Nam và Hội Nghề cá Việt Nam.
 
Ông Tạ Văn Ngọ - Chuyên viên chính của VINASME trình bày Kế hoạch Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và nội dung giao ước thi đua năm 2020 của cụm thi đua lĩnh vực kinh tế.
 
Theo Kế hoạch, mỗi đơn vị thành viên cần vận dụng sáng tạo, có nhiều sáng kiến đột phá, đề ra các nhóm nhiệm vụ tiêu biểu và đặc thù nhằm phát huy thế mạnh và tính ưu việt của từng tổ chức trong Cụm thi đua, qua đó triển khai thành công giao ước thi đua năm 2020, lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
 

Toàn cảnh hội nghị.
 
Với vai trò là cụm trưởng, VINASME có trách nhiệm tổ chức cá hoạt động của Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế theo đúng kế hoạch đã được Cụm thông qua; Tổng hợp các báo cáo của các đơn vị trong Cụm, xây dựng báo báo chung gửi UB TƯ MTTQ Việt Nam.
 
Trong khi đó, các thành viên trong Cụm chủ động tổ chức thực hiện các nội dung đã được phân công trong kế hoạch; Chuẩn bị điều kiện, tham gia tích cực các hoạt động của Cụm; Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng về Cụm trưởng đúng thời hạn quy định để tổng hợp thành báo cáo chung, tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, trong năm 2019, 9 đơn vị trong Cụm thi đua kinh tế đã hưởng ứng các phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động bằng nhiều hình thức khác nhau, đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam.
 
 
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: ĐĐK)
 
Để phát huy những thành công đã đạt được trong những năm vừa qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua kinh tế tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua, thu được nhiều sản phẩm, đồng thời các đơn vị cần có sự thống nhất, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để mang lại nhiều thành tích hơn so với năm 2019.
 
Về nội dung bản giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua khối kinh tế, ông Phạm Huy Hùng - Phó Chủ tịch VINASME cho biết sẽ chỉnh nội dung giao ước thi đua theo góp ý của UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Theo đó, mỗi đơn vị thành viên cần vận dụng sáng tạo, có nhiều sáng kiến đột phá, để ra các nhóm nhiệm vụ tiêu biểu và đặc thù, nhằm phát huy thế mạnh và tính ưu việt của từng tổ chức trong Cụm, qua đó triển khai thành công giao ước thi đua năm 2020 với 9 nội dung chính sau:
 

Ông Phạm Huy Hùng - Phó Chủ tịch VINASME - phát biểu tại Hội nghị.
 
Một là, thi đua nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp Hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp... nhằm củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.
Hai là, thi đua phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp... triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
 
Ba là, thi đua phát huy tinh thần dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các Hội viên, giám sát và phản biện các chính sách kinh tế, tham gi xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.
 
Bốn là, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giao lưu nhân dân, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế.
 
Năm là, thi đua hoàn thiện cơ chế, nâng cao nawgn lực hoạt động của tổ chức mình, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Sáu là, thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị trong năm.
 
Bảy là, có cách làm sáng tạo, có hiệu quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí đã ký kết giao ước thi đua.
 
Tám là, làm tốt công tốt tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến.
 
Chín là, tham dự họp đầy đủ, đúng thành phần và gửi báo cáo đầy đủ, kịp thời, có chất lượng.
 
Sau khi thống nhất nội dung bản giao ước thi đua, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế đã ký Giao ước thi đua năm 2020 và chụp ảnh lưu niệm:
 
 

 

 

 
Nguyệt Minh
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

  Những vấn đề nào của Hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp quan tâm

 • Các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán
 • Đóng nhiều khoản thuế, phí
 • Thanh kiểm tra của cơ quan quản lý

  Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

 • Giảm thuế
 • Cơ chế chính sách
 • Bán hàng giá rẻ
 • Lãi xuất ngân hàng
 • Hình thức khác
 • Thị trường

Liên kết website