HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

02:04:02 11/04/2019
Ngày 25/3/2019 tại Hội nghị Ban Thường vụ lần thứu VII – Khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ khóa III, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế - Dự án giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam


Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website