Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Thông cáo báo chí của Chính phủ

11:12:44 26/12/2012
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông báo đến các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh thành, các thành viên hội viên của Hiệp hội về việc Chính phủ đã tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quết số 16/2007/NQ-CP vào ngày 14 tháng 8 năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xin trích nguyên văn nội dung của Thông cáo báo chí của Chính phủ như sau:

Việc Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới(WTO) vào tháng 1 năm 2007 đã đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, mở ra một giai đoạn mới: nền kinh tế nước ta hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới. Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới tạo cho Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nhưng cũng đặt ra những thách thức rất gay gắt, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc.
 
Trước tình hình và bối cảnh mới, ngày 05 tháng 02 năm 2007 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững khi việt nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Trung ương Đảng, ngày 27 tháng 02 năm 2007 Chính phủ đã có Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ban hành Chương trình hành động nhằm mục tiêu để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo đúng tinh thành Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 
Đến nay, sau 5 năm gia nhập WTO và cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP, nước ta đang chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độ cao và sâu sắc hơn. Trên phương diện đa phương, các cam kết trong WTO gần như đã được thực hiện đầy đủ và đã có thể có đánh giá tương đối toàn diện và chi tiết tác động của các cam kết gia nhập. Trên bình diện khu vực, ta cũng hội nhập ngày càng sâu với ASEAN thông qua việc đã xác định lộ trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Ở cấp độ song phương, ta cũng đang tham gia đàm phán hoặc chuẩn bị việc đàm phán một số hiệp định thương mại tự do(FTA) quan trọng như Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương(TPP), hiệp định FTA với EU, với EFTA, hàn quốc v.v...Đây là thời điểm ta cần có đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP nhằm kiểm điểm lại toàn diện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và đề ra phương hướng cho hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn tới.
 
Với mục tiêu trên, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quết  số 16/2007/NQ-CP vào ngày 14 tháng 8 năm 2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để từ đó thấy được các mặt được, hạn chế và nguyên nhân, phương hướng thực hiện cho các năm tiếp theo khi chúng ta tiếp tục thực hiện chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nhằm khai thác tối đa các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển nhanh, bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020.
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website