HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

09:06:52 09/06/2019
(VINASME) - Ngày 06/6/2019, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ giai đoạn 2009 - 2019.
 
Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thành viên  Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 
Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Bùi Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo CVĐ tỉnh và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.


Quang cảnh Hội nghị.
 
Sau 10 năm triển khai CVĐ trên địa bàn tỉnh, với cách làm sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, CVĐ đã tạo ra sức lan tỏa trong toàn xã hội, tạo chuyển biến về nhận thức và thói quen tiêu dùng hàng Việt của nhân dân; người tiêu dùng đã quan tâm sử dụng nhiều các sản phẩm hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh sản xuất. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện CVĐ; gắn thực hiện CVĐ với việc đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tích cực chỉ đạo triển khai, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của CVĐ tới cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở. 
 
Trong 10 năm qua, Thái Nguyên đã tổ chức được 96 hội chợ, triển lãm cấp huyện, cấp tỉnh và khu vực; tổ chức 38 chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, khu công nghiệp”, qua đó góp phần đẩy mạnh việc kết nối cung cầu giữa các địa phương, doanh nghiệp và vận động các tiểu thương ưu tiên bán hàng Việt tại các chợ truyền thống, các trung tâm thương mại; triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường góp phần giúp người dân tiếp cận và sử dụng hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đồng thời phát triển hệ thống phân phối hàng Việt ở địa phương…
 
Ngoài ra, về công tác truyền thông đã có trên 3.500 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về trên Báo Thái Nguyên, Đài PT - TH Thái Nguyên; các Hiệp hội/Hội Doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã trong tỉnh thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, người sản xuất kinh doanh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; xây dựng thương hiệu sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh liên doanh, liên kết, cam kết sử dụng sản phẩm, nguyên vật liệu trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam bền vững để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...
 
 
Đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thành viên  Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát biểu chỉ đạo.

 
Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thành viên  Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong 10 năm qua. 
 
Thông qua Hội nghị lần này, đồng chí Tô Hoài Nam đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt 4 nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Cuộc vận động theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",  Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư. Cụ thể là:
Một là: Tiếp tục triển khai và tuyên truyền Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17 tháng 9  năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; nêu gương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt hơn nữa Cuộc vận động ở địa phương mình. Hai là: Trong thời gian tới Tỉnh ủy và tổ chức đảng Thái Nguyên tiếp tục xây dựng, rà soát, bổ sung chương trình hành động tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình hành động của các cấp ủy. Chỉ đạo tiếp tục triển khai Đề án của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 634/QĐ-TTg, ngày 29-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động và thường xuyên chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo ở địa phương, đơn vị. Ba là: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt của tỉnh Thái Nguyên cần tập trung đổi mới công nghệ, đổi mới cách quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng tối đa nhu cầu người tiêu dùng. Tăng cường đầu tư, có chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thương mại khu vực nông thôn nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng kênh phân phối hàng Việt tại vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ các doanh nghiệp về tổ chức, điều tra, khảo sát thị trường, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng. Chỉ đạo xây dựng và triển khai có hệ thống công tác thông tin, dự báo thị trường trong nước và quốc tế làm cơ sở để định hướng sản xuất. Bốn là: Các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp giải quyết các chính sách và thực hiện việc liên thông các doanh nghiệp, và thực hiện các định hướng chính sách để nâng cao chất lượng hàng Việt. Năm là: Các ngành chức năng tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra,kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, mẫu mã, nhãn hiệu hàng hoá, chất lượng hàng hoá sản phẩm, niêm yết giá, tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng an toàn vệ sinh thực phẩm…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ và đồng chí Tô Hoài Nam – Thành viên Ban chỉ đạo CVĐ trong thời gian qua và đề nghị UBND tỉnh cần sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với việc tiêu thụ các sản phẩm truyền thống, sản phẩm đặc trưng của địa phương; các doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, coi trọng chất lượng sản phẩm, hướng tới nền sản xuất an toàn, hiệu quả; qua đó gây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn và địa phương trong tỉnh cần có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hội chợ thương mại trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo vệ thương hiệu hàng hóa trong nước, các cơ quan báo chí, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền,… Đồng chí Bùi Xuân Hòa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hện CVĐ.

      Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo CVĐ  tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong 10 năm qua./.
 
Thế Hiển (Tổng hợp)
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website