Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Sắp mở diễn đàn tham vấn trí thức Việt kiều tại Hà Nội

03:06:29 05/06/2015
Sắp mở diễn đàn tham vấn trí thức Việt kiều tại Hà Nội

Trí thức Việt kiều tại một hội nghị gặp gỡ người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức tại Tp.HCM.

Diễn đàn “Chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020” sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/6 tới.

Do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Diễn đàn “Sáng kiến Việt Nam” tổ chức, đây được xem là một hoạt động thiết thực để thực hiện Nghị quyết 36 - NQ/TW và Chỉ thị 45 - CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến trong quá trình thảo luận, hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng.

Theo ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, diễn đàn dự kiến sẽ trao đổi ba vấn đề chủ yếu.

Thứ nhất, vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế: nhận diện mô hình tăng trưởng của Việt Nam, so sánh mô hình tăng trưởng ở Việt Nam với các nước Đông Á khác; vấn đề tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng đặt trong mối quan hệ với quản lý rủi ro trong hệ thống tài chính toàn cầu; vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững…

Thứ hai, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa: chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam, kinh nghiệm của các nước và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam.

Thứ ba, vấn đề phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Dự kiến, sẽ có nhiều chuyên gia, trí thức tiêu biểu trong cộng đồng người Việt làm việc tại nước ngoài tham dự diễn đàn, như GS. Nguyễn Đức Khương (Pháp), GS. Nguyễn Quốc Vọng (Úc), GS. Trần Văn Thọ (Nhật), GS. Trần Ngọc Anh (Mỹ), GS. Ngô Vĩnh Long (Mỹ), GS. Ngô Bảo Châu (Mỹ)...
 
Theo VnEconomy
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website