HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Lãnh đạo VINASME tham dự phiên họp toàn thể Hội đồng Tư vấn CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ.

08:05:58 16/05/2019
(VINASME) - Sáng 15/5, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC; đồng chí Tô Hoài Nam – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số Hiệp hội ngành nghề, ngành hàng.

 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Năm 2018, kinh tế-xã hội của nước ta có những chuyển biến tích cực, toàn diện, ta đã hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kế hoạch; tăng trưởng GDP đạt 7,08%, vượt kế hoạch đề ra. Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả trọng tâm trong chỉ đạo điều hành như: Ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.
 
Trong những thành tựu to lớn đó, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cũng có những đóng góp nhất định trong kết quả chung với việc bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên 03 lĩnh vực trọng tâm là: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.


Đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (thứ 3 trên xuống).
 
Phát biểu góp ý vào báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Đồng chí Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của những thành viên Hội đồng năm 2018 góp phần quan trọng vào thành tích công tác của Hội đồng, đồng thời nhấn mạnh năm 2019 Hội đồng tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp, tự nguyện, có trách nhiệm, trong đó tập trung vào nhóm tư vấn để, các hoạt động cắt giảm thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh đi vào thực chất; tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện Luật quy hoạch khi các quy hoạch theo luật chuyên ngành đã hết hiệu lực; tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại chuyên ngành cả ở cấp TW và địa phương.

 
Phát biểu kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình  đề nghị từng thành viên của Hội đồng phải phát huy được thế mạnh của tổ chức mình; tích cực tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, TTHC trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, phản hồi về tính khả thi, tính hợp lý cũng như chi phí tuân thủ TTHC của các TTHC đã ban hành. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đề cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo đối với văn bản còn khiếm khuyết, không phù hợp, thiếu tính khả thi...Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách TTHC tại bộ, ngành, địa phương; trong đó tập trung vào việc xây dựng, khảo sát, đánh giá theo chuyên đề như chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận điện năng; chuyên đề về chi phí tuân thủ TTHC…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố công khai cho cộng đồng DN và xã hội. Hằng năm, Hội đồng thực hiện đánh giá và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC là một hoạt động có ý nghĩa, tuy nhiên, cần phải cẩn trọng trong thực hiện, việc đánh giá phải thực chất và hiệu quả; gắn việc đánh giá Chỉ số này với việc thực hiện phòng, chống tham nhũng vặt.

 

LV
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

  Những vấn đề nào của Hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp quan tâm

 • Các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán
 • Đóng nhiều khoản thuế, phí
 • Thanh kiểm tra của cơ quan quản lý

  Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

 • Giảm thuế
 • Cơ chế chính sách
 • Bán hàng giá rẻ
 • Lãi xuất ngân hàng
 • Hình thức khác
 • Thị trường

Liên kết website