Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Tổ chức đại diện cấp quốc gia của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Tải Đơn Đăng ký làm Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Để đăng ký làm Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đề nghị Quý Doanh nghiệp tải Bản Đăng ký làm Hội viên, điền thông tin (có chữ ký và đóng dấu) và gửi về Ban Đào tạo và Hội viên.

Thăm dò ý kiến

Liên kết website