HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Bế mạc Diễn đàn Hợp tác - Liên kết và Phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc, lần thứ XI, năm 2018

10:11:01 17/11/2018
(VINASME) – Sau 2 ngày diễn ra, Hội nghị Diễn đàn Hợp tác - Liên kết và Phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc, lần thứ XI năm 2018 với chủ đề “Tăng cường vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển bền vững” đã hoàn thành nội dung trình đề ra và bế mạc vào trưa ngày 17/11/2018. 
 
Tại Diễn đàn lần thứ XI, toàn thể hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Diễn đàn với một số nội dung liên quan đến việc tập trung khai thác Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào hỗ trợ các chương trình mục tiêu đã được quy định trong Luật, các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục, kiên trì hoạt động “cầu nối” tăng cường hợp tác, đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước,  trong mối quan hệ giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Hiệp hội Doanh nghiệp để doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường tham gia vào các công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ; hệ thống Hiệp hội từ Trung ương đến địa phương chung tay cùng với Chính phủ và các địa phương động viên, khuyến khích, tuyên truyền, hỗ trợ  các doanh nghiệp trong việc xây dựng tập quán, tạo thói quen, ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, xác định sứ mệnh phát triển sản xuất kinh doanh làm giầu chân chính là yêu nước. Thực hiện nói không với tiêu cực, kiên quyết thay đổi quan niệm coi chi phí không chính thức là một phần của “luật chơi ”; Tiếp tục hỗ trợ thành lập, liên kết và nâng cao năng lực hoạt động cho các Hiệp hội Doanh nghiệp bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống Hiệp hội Doanh nghiệp thống nhất trong toàn quốc, thực hiện chức năng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tăng cường, đẩy mạnh liên kết với các tổ chức đại diện doanh nghiệp quốc tế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các DNNVV của Việt Nam đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; Hỗ trợ mạnh mẽ các doanh nhân, các nhà đầu tư thành lập các doanh nghiệp xã hội để cải thiện nhận thức của xã hội, của Nhà nước về hình ảnh người doanh nhân Việt Nam không chỉ biết làm giàu, mà còn biết chăm lo cho xã hội và cộng đồng và họ hoàn toàn có thể trở thành một đối tác hiệu quả của nhà nước trong việc thực hiện các mục tiêu xã hội của đất nước. Đồng thời, động viên các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện xã hội.
 
Thông qua Diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp gửi đến Chính phủ một số kiến nghị như: Một là, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện, thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung mạnh mẽ vào khâu thực thi nhất là trong các lĩnh vực: Tín dụng, tài chính, thuế, công nghệ, mặt bằng sản xuất, xúc tiến và mở rộng thị trường, mua sắm công, thông tin và tư vấn, hỗ trợ tiếp cận công nghệ số; phát triển nguồn nhân lực, ươm tạo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, gia nhập và rút khỏi thị trường. Hai là, Chính phủ cần có giải pháp để chuyển giao một số dịch vụ công từ các Bộ, ngành, địa phương cho các Hiệp hội Doanh nghiệp. Qua đó, góp phần làm giảm chi phí của doanh nghiệp trong SXKD và cũng là cơ sở, điều kiện để các Hiệp hội tự nâng cao năng lực, trách nhiệm của mình, qua đó huy động được các nguồn lực trong xã hội, góp phần giảm chi phí từ ngân sách Nhà nước. Ba là, Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành Luật về Hội nhằm thúc đẩy phát triển các Hiệp hội Doanh nghiệp với sự tham gia sâu rộng của DNNVV, để các Hiệp hội có chỗ dựa pháp lý vững chắc, rõ ràng, phát huy sứ mệnh của mình trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, sự phát triển của từng ngành hàng và sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trước mắt có thể nghiên cứu, xây dựng, ban hành Nghị định riêng về tổ chức, hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp (tổ chức xã hội - nghề nghiệp của doanh nghiệp), quy định quyền, nghĩa vụ và thủ tục của Hiệp hội tham gia đóng góp ý kiến khi ban hành các chính sách liên quan đến doanh nghiệp. Bốn là, Chính phủ đẩy mạnh CCTCHC, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, trong đó đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đất đai, môi trường, đầu tư, thuế, hải quan, thủ tục cấp các chứng chỉ hành nghề và cung cấp dịch vụ công, đôn đốc các cơ quan Nhà nước đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các TTHC theo hình thức trực tuyến, góp phần tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần của các Nghị quyết của Chính phủ. Đề nghị Chính phủ sớm áp dụng hệ thống tin học điện tử liên thông giữa Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội để đơn giản hóa việc thành lập doanh nghiệp. Năm là, Chính phủ cần quan tâm tạo điều kiện để Hiệp hội DNNVV Việt Nam và các Hiệp hội/Hội Doanh nghiệp địa phương được tham gia vào các đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành trong các hoạt động ngoại giao, qua đó Hiệp hội được tiếp xúc, trao đổi, học tập và làm việc nhiều hơn với các tổ chức quốc tế và được tham gia triển khai thực hiện nhiều hơn vào các chương trình, dự án của Chính phủ cũng như của các Bộ, ngành, địa phương về những nội dung có liên quan đến phát triển doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng.

 

 
Cũng tại Diễn đàn lần này, đại diễn lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã trao cờ luân lưu cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đăng cai Diễn đàn lần thứ XII.


* Một số hình ảnh nổi bật tại lễ Bế mạc Hội nghị Diễn đàn Hợp tác - Liên kết và Phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc, lần thứ XI năm 2018.
  
Thế Hiển
 
Gửi bình luận của bạn
Mã xác nhận

Thăm dò ý kiến

    Những vấn đề nào doanh nghiệp quan tâm nhất

  • Giảm thuế
  • Cơ chế chính sách
  • Bán hàng giá rẻ
  • Lãi xuất ngân hàng
  • Hình thức khác
  • Thị trường

Liên kết website